Giới thiệu

Posted in Giới thiệu chung

Thanh Niên Net công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Thanh Niên Net được thành lập ngày 23 tháng 12 năm 2010 được Bộ TT&TT cấp giấy phép cung cấp dịch vụ truy nhập internet ngày 23 tháng 03 năm 2011. Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Thanh Niên Net hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ truy nhập internet FTTH, Leased Line, Metronet... Với phương châm hoạt động "tốc độ vượt thời gian" hứa hẹn sẽ mang lại cho Quý khách hàng nhiều dịch vụ tiện ích nhằm đáp ứng các nhu cầu về công việc cũng như giải trí của khách hàng